Featka Track

Festka Spectre Track เฟสก้าเป็นแบรนด์จักรยานทำมือจากสาธารณรัฐเช็กมีเจ้าของแบรนด์อย่าง Michael เป็นแชมป์จักรยานลู่ต่อเนื่อง 10ปีโดยไอเดียและจุดเริ่มต้นของแบรนด์ก็มาจากการอยากจะทำเฟรมสำหรับตัวเองในการแข่งครับ เฟสก้าขึ้นชื่อเรื่องการใช้คาร์บอนสั่งทำพิเศษจากญี่ปุ่นส่วนเฟรมเป็นการทำมือทั้งหมดและแน่นอนว่า made by order ครับเป็นการสั่งทำแบบหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับผมเฟสก้าเป็นแบรนด์ที่สนุกพอสมควรเพราะมีการร่วมมือกับศิลปินมากมายผสมผสานความเป็นศิลปะและความหรูหราได้อย่างลงตัวแน่นอนว่า Festka Spectre คันนี้เป็นเฟรมสั่งทำจากทาง Festka ที่รอมาแรมปีครับ

กลับไปยังบล็อก